אותיות נשמה


ביום השנה לפטירת יקירנו שהלכו לעולמם ובתאריכי האזכרה, נהוג לומר פרקי תהילים מיוחדים וכן ללמוד משניות. פעולות אלו נועדו על מנת להעלות את נשמת הנפטר בעולם שכולו טוב לדרגות גבוהות.
פרקי התהילים הנאמרים ביום האזכרה לקוחים מספר התהילים המיוחס לדוד המלך עליו השלום, פרק קי"ט, אותיות הנפטר ואותיות נשמה. המשניות הנאמרות ביום היארצייט אף הם פותחות באותיות שמו של המנוח ובאותיות נשמה. קראו על המנהגים השונים לעילוי נשמתם של הנפטרים ת.נ.צ.ב.ה.

אותיות נשמה בפרק קי"ט בתהילים

ספר התהילים מחולק לק"נ פרקים. פרק קי"ט מחולק אף הוא לפי אותיות הא"ב. כל חלק מפרק קי" ט כולל 8 פסוקים הפותחים באותה אות, סה"כ 22 חלקים כנגד כ"ב אותיות הא"ב.
ביום השנה ויום האזכרה של הנפטר, ראוי לומר חלקים מפרק קי"ט באותיות פותחות המרכיבות יחד את שם הנפטר ולבסוף לומר חלקים הכוללים אותיות נשמה. זו סגולה גדולה מאוד ואין חסד גדול מזה לנשמת הנפטר כמו שצאצאיו ירוממו את נשמתו בעולם שכולו טוב.

משנה = אותיות נשמה

משנה - אותיות נשמה, לכן נהגו ביום השנה וביום האזכרה לזכותם ולעילוי נשמת הנפטרים ללמוד משניות שהאותיות הפותחות שלהן מרכיבות את שמו של המנוח ולהוסיף 4 משניות נוספות עבור אותיות נשמה. המשניות מלוקטות ממסכתות שונות ברחבי התלמוד. לימוד המשניות הוא סגולה מופלאה לעילוי נשמת יקירנו ומאפשר לנו "לשלוח חבילות" לאהובים לנו שנמצאים במקום בו אינם יכולים לדאוג עוד לעצמם - עולם רוחני, בו לא ניתנת עשיית מצוות נוספות. כמו שבכה הגאון מוילנא לפני מותו כי בעולם הזה ניתן לרכוש ציצית בפרוטות ולזכות בנצח ואילו בעולם הבא - עולם הגמול, לא ניתן עוד לקיים מצוות יקרות אלו.

ואלה שמות - ספרו של משה מנילביץ' 

'ואלה שמות' הינו ספר אותו חיבר משה מנילוביץ' לשימור זכר היקרים לנו בצורה מקורית. הספר פונה למגוון קהלים ומציע תוכן משמעותי לימי הזיכרון של יקירנו באמצעות מגוון ציטוטים בכל אותיות הא"ב מהמקורות ומשירי משוררים שונים. הספר מציע אפשרות לזיכרון הנפטרים בדרך בלתי שגרתית ומעוררת השראה.


Coi בניית אתרים
דף הבית